ANKARA
0312 473 28 29
İSTANBUL
0216 576 54 01

Çevre Danışmanlık Firması Ne iş Yapar Hangi Ne Tür Hizmetler verir

ICTSERT olarak Çevre Danışmanlık hizmeti verdiğimiz ve Çevre Görevlisi Personel istihdamı sağladığımız kurum ve  tesislerde çevre kanununa dayanılarak çıkarılmış yönetmeliklere uyumunun sağlanması, izin ve lisansa tabii işletmelerin izin lisans işlemlerinin yapılması ve takip edilmesi, gerektiğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile yazışmalar yapılması, yıllık iç tetkik ve eğitim verilmesi ve atık beyanlarının yapılması hizmetlerini vermekteyiz. Çevre Danışmanlık Hizmetlerinin İçeriği Nedir, Çevre Danışmanlık Firması Kurumunuza Hangi Hizmetleri Verir


Çevre Görevlimiz Çevre Danışmanlık Faaliyeti kapsamında aşağıdaki danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirir. 

 • online.cevre.gov.tr adresinden firmanın kayıt edilmesi ve tesislerin sisteme girilmesini gerçekleştirir.
 • Çed Gereklidir yazısının alınması
 • Çed Muafiyet yazısının alınması
 • Çed Kapsam Dışı Yazılarının Alınması
 • Gürültü Muafiyet Yazılarının Alınması
 • Emisyondan Muaftır Yazısının Alınması
 • Teknik Uygunluk Yazılarının Alınması
 • Emisyon Ölçümlerinin Koordine Edilmesi
 • Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Muafiyet Yazısının alınması
 • Emisyon Baca Yüksekliklerinin Uygunluğunun Kontrol Edilmesi
 • Proses Özeti İş Akış Şeması Hazırlanması
 • Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıklar için İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının Alınması
 • Ticari Evrakların Kontrol Edilmesi ve Düzenlenmesi(Ticaret Sicil Gazetesi, Kapasite Raporu, Vergi Levhası vb)
 • Tehlikeli Atıkların online.cevre.gov.tr adresinden bildirim yapılması
 • Ambalaj Atıklarının Bildirim yapılması
 • Atık Yağların Bildiriminin Yapılması
 • Tıbbi Atıkların Bildiriminin Yapılması
 • Atık Sahasının Dizayn edilmesi ve koordinasyonun sağlanması
 • Atıkların lisanslı kuruluşlara verilmesi için koordine edilmesi
 • Çalışanların bilinçlendirme çalışmalarının yapılması
 • Çevre tatbikatlarının yapılmasını sağlaması
 • Yıllık Tüm çevre mevzuatlarına göre iç denetimin yapılması
 • İl Çevre ve Bakanlık Denetimlerinde firmada bulunması
 • Atıksu Deşarj ölçümlerinin yapılması için koordinasyon sağlaması
 • Bakanlık  ve Çevre ve Şehircilik il Müdürlüklerinin isteyeceği bilgi ve belgeleri koordine etmesi
 • Fabrika gürültü seviyesinin en aza indirilmesi için gerekli izolasyon faaliyetleri için koordinasyon sağlaması

REFERANSLAR

 • Çorum Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Ankara Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Ankara Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Ankara Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Karabük Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Ankara Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Ankara Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Erzincan Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Düzce Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Çankırı Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Ankara Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Ankara Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Ankara Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Ankara Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri