ANKARA
0312 473 28 29
İSTANBUL
0216 576 54 01

ISO 50000 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası Danışmanlığı Firması ANKARA İSTANBUL

ICTSERT Uzman danışmanları kamu ve özel sektör kuruluşları için, enerji verimliliğini artırmak, maliyetleri düşürmek ve enerji performansını geliştirmek için stratejiler sağlayan ISO 50000 Enerji yönetim sistemi ile ilgili sistemin kurulumu ve belgelendirilmesi aşamalarına kadar bütün süreç ile ilgili danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. 

ISO 50000 Standardı, belirlenen adımları ile, kuruluşlarda var olan yönetim uygulamalarına enerji performansını entegre etmek için tasarlanmıştır.

ISO 50000 Standardı, kuruluş genelinde enerji uygulamaları için gerekli olan iyileştirmelerin tanımlanması ve enerji kullanımındaki metodolojinin geliştirmesini sağlar.
ISO 50000 Standardı aşağıdakileri gerçekleştirmek için tasarlanmıştır:

• Kuruluşların mevcut enerji tüketim kaynaklarının daha verimli kullanılması için yardımcı olur

• Enerji kaynaklarının yönetilmesinde,kurum içi ve dışı iletişimi kolaylaştırır ve şeffaflık oluşturur.

• Enerji yönetimi için en iyi uygulamaları teşvik etmek ve iyi enerji yönetim davranışlarını güçlendirmek.

• Yeni enerji tasarruf teknolojilerinin uygulanması için Yardımcı tesisleri, önceliklendirmek ve değerlendirmek.

• Tedarik zinciri genelinde enerji verimliliğini teşvik etmek için bir çerçeve sağlamak

• Sera gazı emisyon azaltım projeleri için, enerji yönetiminin iyileştirilmesi ve enerji yönetimin kolaylaştırılması

• Çevre, sağlık ve güvenlik gibi diğer örgütsel yönetim sistemleri ile entegrasyona izin verir.

REFERANSLAR

 • Düzce Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Karabük Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Ankara Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Erzincan Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Çorum Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Çankırı Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Ankara Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Ankara Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Ankara Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Ankara Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Ankara Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Ankara Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Ankara Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Ankara Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri