ANKARA
0312 473 28 29
İSTANBUL
0216 576 54 01

Sera Gazı Veri Yönetim Kontrol Dokümantasyon Sistemi Danışmanlığı ANKARA İSTANBUL Firması

Sera Gazı Emisyonları Sera Gazı Emisyon İzleme planına göre izlenmeli ve rapor edilmelidir.

Sera Gazı Emisyon İzlemede en önemli konu Sera Gazı Emisyonlarını nasıl izleyeceğimizdir.

Hazırlayacağımız Sera Gazı Emisyon Doğrulama Raporu ile de izlemenin sonuçlarını uygun bir izleme yöntemi ile yaptığımızı ispatlamamız gerekmektedir.

Sera Gazı İzlemelerinde Veri akışları nasıldır izleme sisteminde Kontrol faaliyetlerini nasıl sağlıyoruz bu konularda iyi bir sera gazı yönetim sisteminin kurulu olması gerekmekte

Sera Gazı Yönetim Sisteminde Veri akış faaliyetleri ve kontrol faaliyetleri ile ilgili olarak Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ve Bu yönetmeliğe bağlı olarak Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Tebliğine göre hazırlamamız gereken sisteme uygun bir dokümantasyon alt yapısı ve bu dokümantasyon alt yapısına uygun uygulama ve kayıtlardır.

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Tebliğine göre asgari olarak bir sera gazı yönetim sisteminden bahsedilecek ise en az aşağıdaki konularda prosedürler iş akışları vb dokümanların olması ve bu dokümanların uygulanması gerekmektedir.

 • Sera Gazı Emisyon İzleme Hesaplama ve Raporlama Prosedürü
 • Veri Akış Şemaları
 • Risk Analiz ve Değerlendirme Prosedürü
 • Ölçüm Ekipmanlarının Kalite Güvence Prosedürü
 • Bilgi Teknolojileri Kalite Güvence Prosedürü
 • Verilerin İncelenmesi Değerlendirilmesi ve Kontrolü Prosedürü
 • Düzeltme ve Düzeltici Faaliyetler Prosedürü
 • Dış Kaynaklı Faaliyetlerin Kontrolü Prosedürü
 • Veri Boşluğu Kontrolü Prosedürü
 • Kayıtların Muhafazası ve Kontrolü Prosedürü
 • Risk analizi sonucu yapılacak Kontrol Faaliyetlerine ilişkin Prosedürler
 • Bütün Veri akışını kontrolü sağlayan personellerin Görev Tanımları

 

Tabi ki yukarıda belirtilen dokümanlar kuruluşun seçtiği izleme yöntemine göre değişiklik arz edecektir. Dokümantasyonun yapısı da yine aynı şekilde Sera Gazı Emisyon İzleme Sisteminin yapısı ve kontrol kriterlerine göre yine değişiklik gösterebilecektir.

 

ICTSERT olarak kuruluşunuzda Sera Gazı Emisyon İzleme Sisteminize uygun Veri Yönetimi ve Kontrolü dokümantasyon sisteminizi oluşturuyor ve bu dokümantasyon sistemine göre uygulamalar ve kayıtların oluşturulmasını sağlıyoruz.

X
X
X

Sera Gazı Emisyonları Sera Gazı Emisyon İzleme planına göre izlenmeli ve rapor edilmelidir.

Sera Gazı Emisyon İzlemede en önemli konu Sera Gazı Emisyonlarını nasıl izleyeceğimizdir.

Hazırlayacağımız Sera Gazı Emisyon Doğrulama Raporu ile de izlemenin sonuçlarını uygun bir izleme yöntemi ile yaptığımızı ispatlamamız gerekmektedir.

Sera Gazı İzlemelerinde Veri akışları nasıldır izleme sisteminde Kontrol faaliyetlerini nasıl sağlıyoruz bu konularda iyi bir sera gazı yönetim sisteminin kurulu olması gerekmekte

Sera Gazı Yönetim Sisteminde Veri akış faaliyetleri ve kontrol faaliyetleri ile ilgili olarak Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ve Bu yönetmeliğe bağlı olarak Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Tebliğine göre hazırlamamız gereken sisteme uygun bir dokümantasyon alt yapısı ve bu dokümantasyon alt yapısına uygun uygulama ve kayıtlardır.

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Tebliğine göre asgari olarak bir sera gazı yönetim sisteminden bahsedilecek ise en az aşağıdaki konularda prosedürler iş akışları vb dokümanların olması ve bu dokümanların uygulanması gerekmektedir.

Sera Gazı Emisyon İzleme Hesaplama ve Raporlama Prosedürü

Veri Akış Şemaları

Risk Analiz ve Değerlendirme Prosedürü

Ölçüm Ekipmanlarının Kalite Güvence Prosedürü

Bilgi Teknolojileri Kalite Güvence Prosedürü

Verilerin İncelenmesi Değerlendirilmesi ve Kontrolü Prosedürü

Düzeltme ve Düzeltici Faaliyetler Prosedürü

Dış Kaynaklı Faaliyetlerin Kontrolü Prosedürü

Veri Boşluğu Kontrolü Prosedürü

Kayıtların Muhafazası ve Kontrolü Prosedürü

Risk analizi sonucu yapılacak Kontrol Faaliyetlerine ilişkin Prosedürler

Bütün Veri akışını kontrolü sağlayan personellerin Görev Tanımları

 

Tabi ki yukarıda belirtilen dokümanlar kuruluşun seçtiği izleme yöntemine göre değişiklik arz edecektir. Dokümantasyonun yapısı da yine aynı şekilde Sera Gazı Emisyon İzleme Sisteminin yapısı ve kontrol kriterlerine göre yine değişiklik gösterebilecektir.

 

ICTSERT olarak kuruluşunuzda Sera Gazı Emisyon İzleme Sisteminize uygun Veri Yönetimi ve Kontrolü dokümantasyon sisteminizi oluşturuyor ve bu dokümantasyon sistemine göre uygulamalar ve kayıtların oluşturulmasını sağlıyoruz.

REFERANSLAR

 • Ankara Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Karabük Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Ankara Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Ankara Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Ankara Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Ankara Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Ankara Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Ankara Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Düzce Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Ankara Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Çankırı Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Çorum Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Erzincan Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri

 • Ankara Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Şirketi Şirketleri